آخرین اخبار : 

 

عضویت و ثبت نام

تاریخ شروع ثبت نام از 01/08/1403

وجه ثبت نام برای مستمعین آزاد( افرادی که نیاز به امتیاز باز آموزی ندارند) 400/000 تومان و برای افرادی که به امتیاز نیاز دارند و در سامانه آموزش مداوموجه امتیاز را واریز و ثبت نام آنلاین کرده اند ،علاوه بر سامانه آموزش مداوم ،مبلغ  100/000 تومان باید به حساب خورشید تجهیز واریز کنند

و در این سایت پس از تکمیل ثبت نام، فیش واریز خود را در همین صفحه بارگزاری کنند.

شماره واریز ( 6037997599609865) بانک ملی- بنام خورشید تجهیز)

(حتما از ثبت نام خود ازطریق تماس با دبیرخانه به شماره02177653701  اطمینان حاصل فرمایید))

لیست ثبت نام :

  • Max. file size: 512 MB.
    ثبت نام آزاد 300/000 تومان می باشد.( شرکت کنندگان آزاد )- (در صورت نیاز به بازآموزی و واریز وجه امتیاز(200 یا دکترا 260 تومان) در ircme.ir ،،،باید علاوه بر آن مبلغ 100هزار تومان در این سایت واریزکنید و رسید واریز را آپلود کنید.، شماره کارت جهت واریز 6037997599609865 و یا شماره حساب 0108344538001 بانک ملی- شرکت خورشید تجهیز ( در صورت انصراف از حضور ، هزینه ثبت نام مسترد نمیگردد)
  • Please prove you are human by selecting the Flag.