آخرین اخبار : 

 

فایلهای PDF مقالات کنگره 1401

اسلایدهای سالن شماره 3

اصول کلی مشترک برای استفاده از ضدعفونی کننده ھای سطح بالاو/یا استریلانت ھا-خانم دکتر خورشید بدیهی
اهمیت کنترل عفونت بیمارستانی- خانم دکتر فاطمه حاجی بابایی
کنترل عفونت در بخشهای ویژه بعد از شیوع کرونا-خانم دکتر فاطمه حاجی بابایی
معرفی دستگاه کپسولاتور 401- خانم دکتر فاطمه مومنی ها
عفونتهای بیمارستانی و کنترل عفونت- خانم دکتر میترا هاتفی
کارگاه پایش فرایندهای استریلیزاسیون- آقای دکتر اکبر فرد قاسمی
کارگاه بهبود اثرات زیست محیطی ناشی از پسابهای عفونی بیمارستانی با استفاده از کیسه های ساکشن یکبار مصرف- خانم مهندس شرفی
-بررسی میزان آلودگی آب به لژیونلا پنوموفیلا در بیمارستانهای ایران-آقای مهندس مهدی بلوایه

مقالات کنگره کنترل عفونت1401