آخرین اخبار : 

 

عضویت و ثبت نام

ثبت نام به اتمام رسید
شركت كنندگان در صورت نياز به كسب امتياز بازآموزي ، لازم است ابتدا  شخصاً در سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نشانيhttp://ircme.ir مراجعه و در صورت گروه هدف بودن ، به صورت جداگانه ثبت نام نمايند و هزینه مربوط به آن سامانه را بصورت آنلاین واریز و کد پیگیری واریز خود را یادداشت نمایند. در ادامه برای ثبت نام در سایت www.sterileonline.ir  جهت صدورکارت و  گواهی حضور (بدون واریز وجه ) پس از تکمیل ثبت نام  و انتخاب دکمه آفلاین کد پیگیری واریز در سامانه آموزش مداوم را وارد نموده و ثبت نام خود را تایید نمایید  .   
در صورت عدم نیاز به امتیاز با آموزی کافیست ثبت نام و واریز آنلاین خود را دراین سایت تکمیل نمایید.
کسانی که متقاضی دریافت امتیاز باز آموزی می باشند فقط و فقط هزینه مربوط به سامانه را  واریز خواهند نمود  و ملزم به پرداخت دو هزینه نخواهند بود