آخرین اخبار : 

 

عضویت و ثبت نام

( ثبت نام به اتمام رسید )

 

توجه:    جهت ثبت نام و صدورکارت  ثبت نام در این سایت الزامی است که  پس از تکمیل ثبت نام ( آنلاین) و واریز وجه ثبت نام (بانک ملی به شماره کارت 6037997599609865 و یا شماره حساب 0108344538001 مبلغ 250 هزار تومان بنام شرکت خورشید تجهیز) تصویر رسید واریز خود را در قسمت آپلود تصویر فیش واریزی بارگزاری کرده و ارسال را تایید میکنند. 

شركت كنندگان در صورت نياز به كسب امتياز بازآموزي ، لازم است علاوه بر ثبت نام در این سایت ، شخصاً در سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نشانيhttp://ircme.ir و شناسه برنامه188651 مراجعه و در صورت گروه هدف بودن ( در بخش شرایط و نحوه ثبت نام ذکرشده است)، به صورت جداگانه ثبت نام نمايند و هزینه مربوط به آن سامانه را بصورت جداگانه و آنلاین واریز ، سپس ثبت نام خود را تایید کنند . (دبیرخانه هیچ تعهدی در قبال ثبت نام در سامانه آموزش مداوم ندارد و فقط تایید حضورشما را ارسال میکند.) 

در هر دو صورت حتما با دبیرخانه ستاد اجرایی تماس و از ثبت نام قطعی خود اطمینان حاصل نمایید.تلفن تماس 3-77653705-021