آخرین اخبار : 

 

عضویت و ثبت نام

شركت كنندگان در صورت نياز به كسب امتياز بازآموزي ، لازم است ابتدا  شخصاً در سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نشانيhttp://ircme.ir و شناسه برنامه……. مراجعه و در صورت گروه هدف بودن ( در بخش شرایط و نحوه ثبت نام توضیح داده شده است)، به صورت جداگانه ثبت نام نمايند و هزینه مربوط به آن سامانه را بصورت آنلاین واریز ، سپس ثبت نام خود را تایید کنند و سپس کد پیگیری واریز خود را یادداشت نمایند. در ادامه برای ثبت نام در سایت www.sterileonline.ir  جهت صدورکارت و  گواهی حضور (بدون واریز وجه ) پس از تکمیل ثبت نام  و انتخاب دکمه آفلاین کد پیگیری واریز در سامانه آموزش مداوم را وارد نموده و ثبت نام خود را تایید نمایید  .   
در صورت عدم نیاز به امتیاز با آموزی کافیست ثبت نام و واریز آنلاین خود را دراین سایت تکمیل نمایید.
کسانی که متقاضی دریافت امتیاز باز آموزی می باشند فقط و فقط هزینه مربوط به سامانه را  واریز خواهند نمود  و ملزم به پرداخت دو هزینه نخواهند بود در هر دو صورت حتما با دبیرخانه ستاد اجرایی تماس و از ثبت نام قطعی خود اطمینان حاصل نمایید.تلفن تماس021-77653705و3