آخرین اخبار : 

 

اعضای کمیته علمی و کمیته علمی علوم پایه

اعضاء كمیته علمی به ترتیب حروف الفبا:

خانم دکترزهره امین زاده استاد گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و بیمارستان لقمان حکیم

آقای دکتر آهنگرانی مدیر آزمایشگاههای مرجع سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

آقای دکتر سید احمد احمدی تیمورلویی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر فرهاد احمدی استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقاي مهندس شهریار ارسيلو رئیس گروه تجهیزات پزشکی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقاي دكترعبدالرضااستقامتي عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر سید جلال الدین اسحق حسینی عضو هیات علمی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی قم

خانم دکتر رقیه اسمعیلی عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آقای مهندس مهرداد اسمعیلی معاون اداری مالی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خانم دكتر شیرین افهمي استاد گروه عفوني دانشگاه علوم پزشكي تهران

آقای دکتر غلامرضا ایراجیان رئیس گروه میکروبشناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر برندگی مديرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو

آقاي دكتربرومند عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران ورئيس كميته كنترل عفونت بيمارستان مركز قلب

آقاي مهندس مسلم بيات معاون سازمان ملی استاندارد ایران

آقای دکتر حمید رضا پازکی طرودی دانشیارو رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر نادر توکلی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر توکلی رئيس گروه مهندسي پزشكي پژوهشگاه استاندارد

خانم زهرا پزشكي كارشناس مسئول مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت

آقاي دكتر ابوالقاسم پوررضا دانشيار دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران

آقای دکتر سید محمد جزایری دکترای ویروس شناسی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر احمد جنیدی جعفری مدیر کل مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت

آقای دکتر چراغ رئیس اداره ملزومات دارویی سازمان غذا و دارو

خانم اعظم چراغی رزوه رییس اداره تعالی خدمات بالینی معاونت درمان دانشگاه اصفهان

خانم دکترمحبوبه حاجي عبدالباقي استاد گروه عفوني دانشگاه علوم پزشكي تهران

آقای دکتر مسعود ناصری پور ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران و ریاست کنگره

آقای مهندس حاجی میر اسماعیل رئیس دفتر فني و نظارت بر طرح هاي عمراني دانشگاه علوم پزشكي ايران

آقای دکتر روح اله حبیبی موسسه تحقیقاتی پزشکی محیطی، دوسلدورف آلمان

آقای صمد خلیفه گری كارشناس مسئول معاونت درمان وزارت بهداشت

خانم خدیجه دانايي كارشناس مسئول گروه اعتباربخشي بيمارستانها ومراكز درماني وزارت بهداشت

آقای دکتر مهدی درخشان معاون درمان سازمان تامین اجتماعی

آقای مهندس محمدحسین درویش رئیس اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

خانم دکتر پریسا دولتشاهی كارشناس مسئول گروه اعتبار بخشي بيمارستانها ومراكزدرماني وزارت بهداشت

آقای دکتر وهاب دهلقی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

خانم مهندس نفیسه راد جهانبانی معاون فنی و مدیر گروه معماری دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت

آقای دکتر سعید رضا رحم دار  مدیر عامل شرکت اوزان وابسته به سازمان تامین اجتماعی

آقای دکتر عبدالرحمان رستمیان عضو هیات علمی و معاون امور اجتماعی  دانشگاه علوم پزشکی تهران

خانم دكتر مهرنازرسولي نژاد مديرگروه عفوني دانشگاه علوم پزشكي تهران

خانم مهندس مرضیه رضا کارشناس مسئول  سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي ايران

خانم مهندس مهسا رضائی مقدم کارشناس مسئول سازمان حفاظت محیط زیست – دفتر آب و خاک

آقاي دكتررضا رفیع زاده هیات علمی گروه عفوني ومركزتحقيقات بيماريهاي عفوني وگرمسیری شهيد بهشتي

آقای دکتر رضا رضایی رئیس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت

آقای دکتر عبدالرحیم رضایی دکترای ویروس شناسی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خانم مهندس راحله روح پروركارشناس مسئول گروه اعتبار بخشي بيمارستانها ومراكزدرماني وزارت بهداشت

آقاي دكتر سادات مشاور معاون درمان وزارت بهداشت و مدیر و هماهنگ کننده برنامه ایمنی بیمار

آقای دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم زینت سلطانی محمدی کارشناس کنترل عفونت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقاي مهندس سيفوري رئيس اداره تجهيزات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

آقای دکتر آرش سیفی متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقاي دکتر رضا شاهقدمي عضو هيات علمي گروه مهندسي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و دبیر علمی کنگره

خانم دكتر زهرا شريفيان مسئول کمیته کنترل عفونت سازمان غذا و دارو

آقاي دكترشروین شکوهی دانشیارورئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان حکیم و معاون آموزشی گروه عفونی دانشگاه شهیدبهشتی

آقای بابک شهباز دانشجوی دکتری ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

خانم دکتر معصومه صادق پور کارشناس مسئول اداره ملزومات دارويي سازمان غذا و دارو

آقاي دكتر خسرو صادق نیت استاد و مدیر گروه طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهران

خانم مهندس مهناز صارمي كارشناس مسئول آزمايشگاه مرجع سلامت

خانم دکتر صباغیان مدیر گروه تعالی خدمات بالینی  معاونت درمان وزارت بهداشت

آقای دکتر صمدزاده دندانپزشک و کارشناس مسئول معاونت درمان وزارت بهداشت

خانم دکتر مهشید طالبی طاهر عضو هیات علمی مجتمع رسول اکرم دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقاي دكتر پیام طبرسی استاد و رئیس بخش عفونی و معاون آموزشی بیمارستان مسیح دانشوری

خانم دکترشبنم طهرانی عضوهیات علمی گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی وبیمارستان لبافی نژاد

آقاي مهندس محمدطهماسبي كارشناس مسئول عالی تجهيزات پزشكي دانشگاه تهران، دبیرانجمن كنترل عفونت ودبیر اجرایی کنگره

آقاي مهندس سید مجتبی طيب زاده كارشناس مسئول گروه مهندسي پزشكي پژوهشگاه استاندارد

آقای مهندس احمد عابدی رئیس گروه تاسیسات و نگهداشت دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت

خانم عابدین كارشناس مسئول گروه اعتبار بخشي بيمارستانها ومراكزدرماني وزارت بهداشت

آقای دکتر فرید عبادی آذر معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم دکتر مرجان عجمی استادیار انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آقای دکتر محمد عرب قائم مقام حوزه وزارتی و رئیس انجمن علمی اداره امور بیمارستانها

آقای دکتر عسکری مديركل دفترنظارت و اعتبار بخشي امور درمان وزارت بهداشت

آقای دکتر نادرعسگری معاون فنی مرکزنظارت واعتباربخشی اموردرمان ورئيس اداره اعتبار بخشي وزارت بهداشت

آقای دکتر بابک عشرتی رئیس اداره عفونتهای بیمارستانی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت

خانم دکتر عظیمی مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آقاي مهندس علویردیزادآذر کارشناس مسئول دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت

آقای دکتر مازیار غلامپور معاون درمان مرکز آموزشی و تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی

خانم مهندس فرانک فائقي معاون محترم دانشکده برق پژوهشگاه استاندارد

خانم دکترشهلافارسی مديرايمني وبهداشت آزمايشگاه مرجع سلامت ودبيرمحترم كميته كشوري ايمني وامنيت زيستي آزمايشگاهي

آقاي مهندس سید محمد رضا فاطمي رئیس اداره مهندسی تجهیزات پزشکی سازمان تامين اجتماعي

آقاي مهندس علی فرح زاد کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر محمد صادق قاسمی معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر بهروز قنبری مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکترکیارش قزوینی عضو هیات علمی دپارتمان میکروبیولوژی وویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقاي دكتر جمشيد كرمانچي مشاور معاونت درمان وزارت بهداشت در امور بیماریها

آقای دکتر کلانتری مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی وتعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت

خانم کوهی رئیس گروه توسعه کیفی خدمات پرستاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت

آقاي دكتر گويا مدير كل مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت

خانم مریم گیلوری رئیس  اداره پرستاری سازمان  تامین اجتماعی

آقای دکتر علی ماهر مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آقای دکتر حسین مبارکی معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر محمد رضا مبینی زاده کارشناس  مرکز تحقیقات اقتصاد سلامت

خانم مهتا محسنیان هروی کارشناس مسئول کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر اسمعیل محمد نژاد استادیار گروه داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر امید مرادی دکترای شیمی و مواد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

خانم فرناز مستوفيان كارشناس مسئول برنامه های ایمنی بیمار و کنترل عفونت وزارت بهداشت

آقای مهندس محمد رضا مشکاتی رئيس گروه تخصصي بهداشت حرفه اي وطب کار سازمان  تامین اجتماعی

آقای دکتر مشکینی معاون اجرایی دفترنظارت و اعتبار بخشي امور درمان وزارت بهداشت

آقای دکتر علی محمد مصدق راد عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر نور امیر مظفری استاد گروه میکروبشناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقاي دكتر حسين معصومي اصل عضو هیات علمی اداره بيماريها و كنترل عفونتهاي بيمارستاني وزارت بهداشت

خانم مهندس مهناز مقتدر معاون استانداردسازي، آموزش و تدوين اداره کل استاندارد استان تهران

خانم مهندس فریبا ملك احمدي رئيس اداره بهداشت مراكز درماني ،ايمني پرتوها و مديريت پسماند،مركز سلامت محيط و كار

آقای دکتر مجید ملکی معاون پزوهشی مرکز آموزشی و تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی

آقاي دكتر محمد رضا منتظر خراسان كارشناس مسئول مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت

آقای دکتر سید جواد موسوی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکترسیدمجیدموسوی موحدرئیس مرکزآموزشی درمانی بهارلو وعضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

خانم فروغ مولا کارشناس مسئول کنترل عفونت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آقای دکتر نجاتیان مدیر کل دفتر ارتقاء سلامت و خدمات بالینی معاونت پرستاری وزارت بهداشت

آقاي دكتر نفيسي عضو هيات علمي سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي ايران

آقای دکتر ناطقیان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقاي دكتر محمود نبوی معاون فنی مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت

آقای دکتر فریدون نوحی رئیس مرکز آموزشی و تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی

آقاي دكترمهدی نوروزي دبیرعلوم پایه کنگره وعضوهيات علمي دپارتمان ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر مهران ولایی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم مهناز هادی پور کارشناس مسئول کنترل عفونت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

خانم مهندس مودت همایی رئیس گروه تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر محمود هورمند استادیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقاي دكترداود يادگاري نیا استاد ومديرگروه عفوني ورئيس مركزتحقيقات بيماريهاي عفوني وگرمسیری  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ورئيس هيات مديره انجمن کنترل عفونت

اعضاء کمیته علمی علوم پایه:

آقای دکتر مهدی نوروزی : دبیر علمی علوم پایه – عضو هیات علمی گروه ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران و نایب رییس انجمن کنترل عفونت و انجمن ویروس شناسی ایران

آقای دکتر محمد ایمان عینی : عضو هیات علمی گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر محمد مهدی فیض آبادی : عضو هیات علمی گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس انجمن میکروب شناسی ایران

آقای دکتر امید مرادی : عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

آقای دکتر محمدحسین یادگاری : عضو هیات علمی گروه قارچ شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس و دبیر انجمن قارچ شناسی ایران

آقای دکتر رضا بیک وردی : عضو هیات علمی گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

خانم دکتر فرشته جبل عاملی : عضو هیات علمی گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر محمود شمس شهرآبادی : استاد و رییس انجمن ویروس شناسی ایران

آقای دکتر غلامرضا ایراجیان : مدیر گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیر جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران

آقای دکتر عبدالرحیم رضایی : عضو هیات علمی گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر کیارش قزوینی : مدیر گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر رضا وفایی نژاد : عضو هیات علمی گروه عفونی و مسئول کنترل عفونت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر سید محمد جزایری : عضو هیات علمی گروه ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر انجمن ویروس شناسی ایران

آقای دکتر غلامرضا حسن پور : دکترای انگل شناسی گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر ساسان رضایی : عضو هیات علمی گروه قارچ شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران رییس انجمن قارچ شناسی ایران

آقای دکتر حمید رضا منوری : مدیر گروه ویروس شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر محمدرضا پورمند : عضو هیات علمی گروه میکروب شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

خانم دکتر روناک بختیاری: دکترای بیوشیمی گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران