آخرین اخبار : 

 

اعضای کمیته علمی و کمیته علمی علوم پایه

اعضاء كمیته علمی به ترتیب حروف الفبا:

آقای دکتر آهنگرانی مدیر آزمایشگاههای مرجع سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
آقای دکتر فرهاد احمدی استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای مهندس شهریار ارسیلو رئیس گروه تجهیزات پزشکی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران
آقای دكترعبدالرضااستقامتی عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ورئیس هیات مدیره انجمن کنترل عفونت
آقای دکتر سید جلال الدین اسحق حسینی عضو هیات علمی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی قم
خانم دكتر شیرین افهمی استاد گروه عفونی دانشگاه علوم پزشكی تهران
آقای دکتر اولیائی منش مدیركل دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت
آقای دکتر غلامرضا ایراجیان رئیس گروه میکروبشناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دكتربرومند عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران ورئیس كمیته كنترل عفونت بیمارستان مركز قلب
آقای مهندس مسلم بیات مدیر كل استاندارد استان تهران
آقای دکتر حمید رضا پازکی طرودی رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دکتر رضا پایدار معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
خانم زهرا پزشكی كارشناس مسئول مركز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
آقای دكتر ابوالقاسم پوررضا دانشیار دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكی تهران
آقای دکتر مهدی پیرصالحی مدیرکل سابق نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو
آقای دکتر سید محمد جزایری دکترای ویروس شناسی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آقای دکتر احمد جنیدی جعفری معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
خانم دکترمحبوبه حاجی عبدالباقی استاد گروه عفونی دانشگاه علوم پزشكی تهران
آقای دکتر سید جواد حاجی میر اسماعیل ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران و ریاست کنگره
آقای مهندس حاجی میر اسماعیل رئیس دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشكی ایران
آقای صمد خلیفه گری كارشناس مسئول معاونت درمان وزارت بهداشت
خانم خدیجه دانایی كارشناس مسئول گروه اعتباربخشی بیمارستانها ومراكز درمانی وزارت بهداشت
آقای دکتر مهدی درخشان مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی
آقای مهندس محمدحسین درویش رئیس اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان و غذا ودارو دانشگاه تهران
خانم دکتر پریسا دولتشاهی كارشناس مسئول گروه اعتبار بخشی بیمارستانها ومراكزدرمانی وزارت بهداشت
آقای دکتر وهاب دهلقی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
خانم مهندس نفیسه راد جهانبانی مدیر گروه معماری دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
آقای دکتر سعید رضا رحم دار  مدیر عامل شرکت اوزان وابسته به سازمان تامین اجتماعی
آقای دکتر عبدالرحمان رستمیان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
خانم دكتر مهرنازرسولی نژاد مدیرگروه عفونی دانشگاه علوم پزشكی تهران
خانم مهندس مرضیه رضا کارشناس مسئول  سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران
خانم مهندس مهسا رضائی مقدم کارشناس مسئول سازمان حفاظت محیط زیست – دفتر آب و خاک
آقای دكتررضا رفیع زاده هیات علمی گروه عفونی ومركزتحقیقات بیماریهای عفونی وگرمسیری شهید بهشتی
آقای مهندس رزق دوست رئیس گروه مهندسی پزشكی پژوهشگاه استاندارد
آقای دکتر رضا رضایی رئیس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت
آقای دکتر عبدالرحیم رضایی دکترای ویروس شناسی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
خانم مهندس راحله روح پروركارشناس مسئول گروه اعتبار بخشی بیمارستانها ومراكزدرمانی وزارت بهداشت
آقای دكتر سادات مشاور معاون درمان وزارت بهداشت و مدیر و هماهنگ کننده برنامه ایمنی بیمار
آقای دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای مهندس سیفوری رئیس اداره تجهیزات پزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی
آقای مهندس رضا شاهقدمی عضو هیات علمی گروه مهندسی پزشكی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی و دبیر علمی کنگره
خانم دكتر زهرا شریفیان کارشناس مسئول  سازمان غذا و دارو
آقای بابک شهباز دانشجوی دکتری ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
خانم دکتر معصومه صادق پور کارشناس مسئول اداره ملزومات دارویی سازمان غذا و دارو
آقای دكتر خسرو صادق نیت مدیر كل  مركز سلامت محیط و كار وزارت بهداشت
خانم مهندس مهنازصارمی كارشناس مسئول آزمایشگاه مرجع سلامت
آقای دکتر صمدزاده دندانپزشک و کارشناس مسئول معاونت درمان وزارت بهداشت
خانم دکتر مهشید طالبی طاهر عضو هیات علمی مجتمع رسول اکرم دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای مهندس محمد طهماسبی كارشناس مسئول عالی تجهیزات پزشكی دانشگاه علوم پزشکی تهران،عضو هیات مدیره و دبیر انجمن كنترل عفونت و دبیر اجرایی کنگره
آقای مهندس سید مجتبی طیب زاده كارشناس مسئول گروه مهندسی پزشكی پژوهشگاه استاندارد
آقای مهندس احمد عابدی رئیس گروه تاسیسات و نگهداشت دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
خانم عابدین كارشناس مسئول گروه اعتبار بخشی بیمارستانها ومراكزدرمانی وزارت بهداشت
آقای دکتر فرید عبادی آذر معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای مهندس عباسپور معاون فنی دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
خانم دکتر مرجان عجمی استادیار انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آقای دکتر محمد عرب قائم مقام حوزه وزارتی و رئیس انجمن علمی اداره امور بیمارستانها
آقای مهندس نادر عسگری معاون فنی مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت و رئیس اداره اعتبار بخشی بیمارستانها و مراكز درمانی
آقای دکتر بابک عشرتی رئیس اداره عفونتهای بیمارستانی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
آقای مهندس علویردیزادآذر کارشناس مسئول مدیریت منابع فیزیکی وزارت بهداشت
آقای مهندس مهدی علی پور رئیس  اداره اوزان و مقیاسها  اداره کل استاندارد استان تهران
آقای دکتر مازیار غلامپور معاون درمان مرکز آموزشی و تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی
خانم مهندس فرانک فائقی معاون محترم دانشکده برق پژوهشگاه استانداردخانم دکترشهلافارسی مدیرایمنی وبهداشت آزمایشگاه مرجع سلامت ودبیرمحترم كمیته كشوری ایمنی وامنیت زیستی آزمایشگاهی
آقای مهندس سید محمد رضا فاطمی رئیس اداره مهندسی تجهیزات پزشکی سازمان تامین اجتماعی
آقای دکتر محمد صادق قاسمی معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دکترکیارش قزوینی عضو هیات علمی دپارتمان میکروبیولوژی وویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آقای دکتر کبیر رئیس سازمان بیمه خدمات درمانی
آقای دكتر جمشید كرمانچی مشاور معاونت درمان وزارت بهداشت در امور بیماریها
آقای دكتر گلمكانی مدیر كل اداره سلامت شهرداری تهران
آقای دكتر گویا مدیر كل مركز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
خانم مریم گیلوری رئیس  اداره پرستاری سازمان  تامین اجتماعی
آقای دکتر ماهر معاون فنی و برنامه ریزی معاونت درمان ومدیرکل دفترمدیریت بیمارستانی وتعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت
آقای دکتر حسین مبارکی معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دکتر محمد رضا مبینی زاده کارشناس  مرکز تحقیقات اقتصاد سلامت
آقای دکتر امید مرادی دکترای شیمی و مواد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
آقای سید حمید رضا مژگانی دانشجوی دکتری ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
خانم فرناز مستوفیان كارشناس مسئول برنامه های ایمنی بیمار و کنترل عفونت وزارت بهداشت
آقای مهندس محمد رضا مشکاتی رئیس گروه تخصصی بهداشت حرفه ای وطب کار سازمان  تامین اجتماعی
آقای دکتر علی محمد مصدق راد عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آقای دکتر نور امیر مظفری استاد گروه میکروبشناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دكتر حسین معصومی اصل عضو هیات علمی اداره بیماریها و كنترل عفونتهای بیمارستانی وزارت بهداشت
خانم مهندس مهناز مقتدر معاون استانداردسازی، آموزش و تدوین اداره کل استاندارد استان تهران
خانم مهندس فریبا ملك احمدی رئیس اداره بهداشت مراكز درمانی ،ایمنی پرتوها و مدیریت پسماند،مركز سلامت محیط و كار
آقای دکتر مجید ملکی معاون پزوهشی مرکز آموزشی و تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی
آقای دكتر محمد رضا منتظر خراسان كارشناس مسئول مركز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
آقای دکتر سید جواد موسوی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دکترسیدمجیدموسوی موحدرئیس مرکزآموزشی درمانی بهارلو وعضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آقای دکتر سید محمد حسین میردهقان مدیركل دفترنظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت
آقای دكتر نفیسی عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران
آقای دکتر ناطقیان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دكتر محمود نبوی معاون فنی مركز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
آقای دکتر فریدون نوحی رئیس مرکز آموزشی و تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی
آقای دكترمهدی نوروزی دبیرعلوم پایه کنگره وعضوهیات علمی دپارتمان ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آقای دکتر مهران ولایی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دکتر محمد علی همتی معاون درمان سازمان تامین اجتماعی
آقای دکتر محمود هورمند استادیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دكترداود یادگاری نیا استاد ومدیرگروه عفونی ورئیس مركزتحقیقات بیماریهای عفونی وگرمسیری  دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

اعضاء کمیته علمی علوم پایه:
آقای دکتر مهدی نوروزی : دبیر علمی علوم پایه – عضو هیات علمی گروه ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران و نایب رییس انجمن ویروس شناسی ایران
آقای دکتر محمد ایمان عینی : عضو هیات علمی گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آقای دکتر محمد مهدی فیض آبادی : عضو هیات علمی گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس انجمن میکروب شناسی ایران
آقای دکتر امید مرادی : عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی
آقای دکتر محمدحسین یادگاری : عضو هیات علمی گروه قارچ شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس و دبیر انجمن قارچ شناسی ایران
آقای دکتر رضا بیک وردی : عضو هیات علمی گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
خانم دکتر فرشته جبل عاملی : عضو هیات علمی گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آقای دکتر محمود شمس شهرآبادی : استاد و رییس انجمن ویروس شناسی ایران
آقای دکتر غلامرضا ایراجیان : مدیر گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیر جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران
آقای دکتر عبدالرحیم رضایی : عضو هیات علمی گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آقای دکتر کیارش قزوینی : مدیر گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آقای دکتر رضا وفایی نژاد : عضو هیات علمی گروه عفونی و مسئول کنترل عفونت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آقای دکتر سید محمد جزایری : عضو هیات علمی گروه ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر انجمن ویروس شناسی ایران
آقای دکتر غلامرضا حسن پور : دکترای انگل شناسی گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
آقای دکتر ساسان رضایی : عضو هیات علمی گروه قارچ شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران رییس انجمن قارچ شناسی ایران
آقای دکتر حمید رضا منوری : مدیر گروه ویروس شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
آقای دکتر محمدرضا پورمند : عضو هیات علمی گروه میکروب شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
خانم دکتر روناک بختیاری: دکترای بیوشیمی گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران