آخرین اخبار : 

 

اعضای کمیته علمی و کمیته علمی علوم پایه

اعضاء كمیته علمی به ترتیب حروف الفبا:

آقای دکتر آهنگرانی مدیر آزمایشگاههای مرجع سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

آقای دکتر فرهاد احمدی استادیار دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقاي مهندس شهریار ارسيلو رئیس گروه تجهیزات پزشکی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقاي دكترعبدالرضااستقامتي عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر سید جلال الدین اسحق حسینی عضو هیات علمی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی قم

خانم دکتر رقیه اسمعیلی عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آقای مهندس مهرداد اسمعیلی معاون اداری مالی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خانم دكتر شیرین افهمي استاد گروه عفوني دانشگاه علوم پزشكي تهران

آقای دکتر اولیائی منش مديركل دفتر ارزيابي فناوري تدوين استاندارد و تعرفه سلامت وزارت بهداشت

آقای دکتر غلامرضا ایراجیان رئیس گروه میکروبشناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقاي دكتربرومند عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران ورئيس كميته كنترل عفونت بيمارستان مركز قلب

آقاي مهندس مسلم بيات مدير كل استاندارد استان تهران

آقای دکتر حمید رضا پازکی طرودی رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر رضا پایدار معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم زهرا پزشكي كارشناس مسئول مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت

آقاي دكتر ابوالقاسم پوررضا دانشيار دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران

آقای دکتر مهدي پيرصالحي مديرکل سابق نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو

آقای دکتر سید محمد جزایری دکترای ویروس شناسی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر احمد جنیدی جعفری معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر چراغ رئیس اداره ملزومات دارویی سازمان غذا و دارو

خانم دکترمحبوبه حاجي عبدالباقي استاد گروه عفوني دانشگاه علوم پزشكي تهران

آقای دکتر سید جواد حاجی میر اسماعیل ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران و ریاست کنگره

آقای مهندس حاجی میر اسماعیل رئیس دفتر فني و نظارت بر طرح هاي عمراني دانشگاه علوم پزشكي ايران

آقای صمد خلیفه گری كارشناس مسئول معاونت درمان وزارت بهداشت

خانم خدیجه دانايي كارشناس مسئول گروه اعتباربخشي بيمارستانها ومراكز درماني وزارت بهداشت

آقای دکتر مهدی درخشان معاون درمان سازمان تامین اجتماعی

آقای مهندس محمدحسین درویش رئیس اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان و غذا ودارو دانشگاه تهران

خانم دکتر پریسا دولتشاهی كارشناس مسئول گروه اعتبار بخشي بيمارستانها ومراكزدرماني وزارت بهداشت

آقای دکتر وهاب دهلقی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

خانم مهندس نفیسه راد جهانبانی مدیر گروه معماری دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت

آقای دکتر سعید رضا رحم دار  مدیر عامل شرکت اوزان وابسته به سازمان تامین اجتماعی

آقای دکتر عبدالرحمان رستمیان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

خانم دكتر مهرنازرسولي نژاد مديرگروه عفوني دانشگاه علوم پزشكي تهران

خانم مهندس مرضیه رضا کارشناس مسئول  سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي ايران

خانم مهندس مهسا رضائی مقدم کارشناس مسئول سازمان حفاظت محیط زیست – دفتر آب و خاک

آقاي دكتررضا رفیع زاده هیات علمی گروه عفوني ومركزتحقيقات بيماريهاي عفوني وگرمسیری شهيد بهشتي

آقای مهندس رزق دوست رئيس گروه مهندسي پزشكي پژوهشگاه استاندارد

آقای دکتر رضا رضایی رئیس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت

آقای دکتر عبدالرحیم رضایی دکترای ویروس شناسی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خانم مهندس راحله روح پروركارشناس مسئول گروه اعتبار بخشي بيمارستانها ومراكزدرماني وزارت بهداشت

آقاي دكتر سادات مشاور معاون درمان وزارت بهداشت و مدیر و هماهنگ کننده برنامه ایمنی بیمار

آقای دکتر سید کامران سلطانی عربشاهی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم زینت سلطانی محمدی کارشناس کنترل عفونت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقاي مهندس سيفوري رئيس اداره تجهيزات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

آقاي مهندس رضا شاهقدمي عضو هيات علمي گروه مهندسي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و دبیر علمی کنگره

خانم دكتر زهرا شريفيان مسئول کمیته کنترل عفونت سازمان غذا و دارو

آقای بابک شهباز دانشجوی دکتری ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

خانم دکتر معصومه صادق پور کارشناس مسئول اداره ملزومات دارويي سازمان غذا و دارو

آقاي دكتر خسرو صادق نیت مدير كل  مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت

خانم مهندس مهناز صارمي كارشناس مسئول آزمايشگاه مرجع سلامت

خانم دکتر صباغیان كارشناس مسئول معاونت درمان وزارت بهداشت

آقای دکتر صمدزاده دندانپزشک و کارشناس مسئول معاونت درمان وزارت بهداشت

خانم دکتر مهشید طالبی طاهر عضو هیات علمی مجتمع رسول اکرم دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقاي مهندس محمد طهماسبي كارشناس مسئول عالی تجهيزات پزشكي دانشگاه علوم پزشکی تهران، دبیر انجمن كنترل عفونت و دبیر اجرایی کنگره

آقاي مهندس سید مجتبی طيب زاده كارشناس مسئول گروه مهندسي پزشكي پژوهشگاه استاندارد

آقای مهندس احمد عابدی رئیس گروه تاسیسات و نگهداشت دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت

خانم عابدین كارشناس مسئول گروه اعتبار بخشي بيمارستانها ومراكزدرماني وزارت بهداشت

آقای دکتر فرید عبادی آذر معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای مهندس عباسپور معاون فنی دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت

خانم دکتر مرجان عجمی استادیار انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آقای دکتر محمد عرب قائم مقام حوزه وزارتی و رئیس انجمن علمی اداره امور بیمارستانها

آقای مهندس نادر عسگری معاون فنی مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت و رئيس اداره اعتبار بخشي بيمارستانها و مراكز درماني

آقای دکتر بابک عشرتی رئیس اداره عفونتهای بیمارستانی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت

خانم دکتر عظیمی مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آقاي مهندس علویردیزادآذر کارشناس مسئول مدیریت منابع فیزیکی وزارت بهداشت

آقای دکتر مازیار غلامپور معاون درمان مرکز آموزشی و تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی

خانم مهندس فرانک فائقي معاون محترم دانشکده برق پژوهشگاه استاندارد

خانم دکترشهلافارسی مديرايمني وبهداشت آزمايشگاه مرجع سلامت ودبيرمحترم كميته كشوري ايمني وامنيت زيستي آزمايشگاهي

آقاي مهندس سید محمد رضا فاطمي رئیس اداره مهندسی تجهیزات پزشکی سازمان تامين اجتماعي

آقاي مهندس علی فرح زاد کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر محمد صادق قاسمی معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکترکیارش قزوینی عضو هیات علمی دپارتمان میکروبیولوژی وویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر کبیر رئیس سازمان بیمه خدمات درمانی

آقاي دكتر جمشيد كرمانچي مشاور معاونت درمان وزارت بهداشت در امور بیماریها

خانم کوهی رئیس گروه توسعه کیفی خدمات پرستاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت

آقای دكتر گلمكاني مدير كل اداره سلامت شهرداري تهران

خانم شیده گنجه ای مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقاي دكتر گويا مدير كل مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت

خانم مریم گیلوری رئیس  اداره پرستاری سازمان  تامین اجتماعی

آقای دکتر ماهر معاون فنی و برنامه ریزی معاونت درمان ومدیرکل دفترمدیریت بیمارستانی وتعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت

آقای دکتر حسین مبارکی معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر محمد رضا مبینی زاده کارشناس  مرکز تحقیقات اقتصاد سلامت

آقای دکتر امید مرادی دکترای شیمی و مواد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

آقای سید حمید رضا مژگانی دانشجوی دکتری ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

خانم فرناز مستوفيان كارشناس مسئول برنامه های ایمنی بیمار و کنترل عفونت وزارت بهداشت

آقای مهندس محمد رضا مشکاتی رئيس گروه تخصصي بهداشت حرفه اي وطب کار سازمان  تامین اجتماعی

آقای دکتر علی محمد مصدق راد عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر نور امیر مظفری استاد گروه میکروبشناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقاي دكتر حسين معصومي اصل عضو هیات علمی اداره بيماريها و كنترل عفونتهاي بيمارستاني وزارت بهداشت

خانم مهندس مهناز مقتدر معاون استانداردسازي، آموزش و تدوين اداره کل استاندارد استان تهران

خانم مهندس فریبا ملك احمدي رئيس اداره بهداشت مراكز درماني ،ايمني پرتوها و مديريت پسماند،مركز سلامت محيط و كار

آقای دکتر مجید ملکی معاون پزوهشی مرکز آموزشی و تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی

آقاي دكتر محمد رضا منتظر خراسان كارشناس مسئول مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت

آقای دکتر سید جواد موسوی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکترسیدمجیدموسوی موحدرئیس مرکزآموزشی درمانی بهارلو وعضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

خانم فروغ مولا کارشناس کنترل عفونت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آقای دکتر سید محمد حسین میردهقان مديركل دفترنظارت و اعتبار بخشي امور درمان وزارت بهداشت

آقای دکتر نجاتیان مدیر کل دفتر ارتقاء سلامت و خدمات بالینی معاونت پرستاری وزارت بهداشت

آقاي دكتر نفيسي عضو هيات علمي سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي ايران

آقای دکتر ناطقیان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقاي دكتر محمود نبوی معاون فنی مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت

آقای دکتر فریدون نوحی رئیس مرکز آموزشی و تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی

آقاي دكترمهدی نوروزي دبیرعلوم پایه کنگره وعضوهيات علمي دپارتمان ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر مهران ولایی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران

خانم مهناز هادی پور کارشناس کنترل عفونت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

خانم مهندس مودت همایی رئیس گروه تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقای دکتر محمود هورمند استادیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران

آقاي دكترداود يادگاري نیا استاد ومديرگروه عفوني ورئيس مركزتحقيقات بيماريهاي عفوني وگرمسیری  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ورئيس هيات مديره انجمن کنترل عفونت