آخرین اخبار : 

 

اعضای کمیته علمی و کمیته علمی علوم پایه

اعضاء كمیته علمی به ترتیب حروف الفبا

 1. آقای دکتر آهنگرانی مدیر آزمایشگاههای مرجع سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 2. آقای دکتر سید احمد احمدی تیمورلویی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 3. آقاي مهندس احمری مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی
 4. آقاي مهندس شهریار ارسيلو رئیس گروه تجهیزات پزشکی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران
 5. آقاي دكترعبدالرضااستقامتي عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 6. آقای دکتر سید جلال الدین اسحق حسینی عضو هیات علمی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی قم
 7. خانم دکتر رقیه اسمعیلی عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 8. آقای مهندس مهرداد اسمعیلی معاون اداری مالی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 9. خانم دكتر شیرین افهمي استاد گروه عفوني دانشگاه علوم پزشكي تهران
 10. خانم دکترزهره امین زاده استاد گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و بیمارستان لقمان حکیم
 11. آقای دکتر غلامرضا ایراجیان رئیس گروه میکروبشناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 12. آقاي دكتربرومند عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران ورئيس كميته كنترل عفونت بيمارستان مركز قلب
 13. آقاي مهندس مسلم بيات معاون سازمان ملی استاندارد ایران
 14. آقای دکتر حمید رضا پازکی طرودی دانشیارو رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 15. خانم دکتر گیتی افروز پوراحمدی دکترای مدیریت استراتژیک سلامت
 16. خانم خدیجه توسلی کارشناس مسئول اداره پرستاری سازمان تامین اجتماعی
 17. آقای دکتر نادر توکلی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
 18. آقای دکتر توکلی رئيس گروه مهندسي پزشكي پژوهشگاه استاندارد
 19. خانم زهرا پزشكي كارشناس مسئول مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت
 20. آقاي دكتر ابوالقاسم پوررضا دانشيار دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران
 21. آقای دکتر سید محمد جزایری دکترای ویروس شناسی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 22. آقای دکتر احمد جنیدی جعفری مدیر کل مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت
 23. آقای دکتر حجت چراغ رئیس اداره ملزومات دارویی سازمان غذا و دارو
 24. خانم اعظم چراغی رزوه رییس اداره تعالی خدمات بالینی معاونت درمان دانشگاه اصفهان
 25. خانم دکترمحبوبه حاجي عبدالباقي استاد گروه عفوني دانشگاه علوم پزشكي تهران
 26. آقای دکتر روح اله حبیبی موسسه تحقیقاتی پزشکی محیطی، دوسلدورف آلمان
 27. آقای صمد خلیفه گری كارشناس مسئول معاونت درمان وزارت بهداشت
 28. آقای دکتر مهدی درخشان معاون درمان سازمان تامین اجتماعی
 29. آقای مهندس محمدحسین درویش رئیس اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 30. خانم دکتر پریسا دولتشاهی كارشناس مسئول گروه اعتبار بخشي بيمارستانها ومراكزدرماني وزارت بهداشت
 31. آقای دکتر وهاب دهلقی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
 32. خانم مهندس نفیسه راد جهانبانی معاون فنی دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی وزارت بهداشت
 33. آقای دکتر سعید رضا رحم دار مدیر عامل شرکت اوزان وابسته به سازمان تامین اجتماعی
 34. آقای دکتر عبدالرحمان رستمیان عضو هیات علمی و معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 35. خانم دكتر مهرنازرسولي نژاد مديرگروه عفوني دانشگاه علوم پزشكي تهران
 36. خانم مهندس مرضیه رضا کارشناس مسئول سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي ايران
 37. خانم مهندس مهسا رضائی مقدم کارشناس مسئول سازمان حفاظت محیط زیست – دفتر آب و خاک
 38. آقاي دكتررضا رفیع زاده هیات علمی گروه عفوني ومركزتحقيقات بيماريهاي عفوني وگرمسیری شهيد بهشتي
 39. آقای دکتر رضا رضایی رئیس اداره بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت
 40. آقای دکتر عبدالرحیم رضایی دکترای ویروس شناسی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 41. خانم مهندس راحله روح پروركارشناس مسئول گروه اعتبار بخشي بيمارستانها ومراكزدرماني وزارت بهداشت
 42. آقاي دكتر سادات مشاور معاون درمان وزارت بهداشت و مدیر و هماهنگ کننده برنامه ایمنی بیمار
 43. آقای دکتر امیر سالاری مدرس اورژانس و مراقبتهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران
 44. خانم دکتر شهناز سالی متخصص بیماریهای عفونی و عضو هیات علمی گروه عفونی دانشگاه شهیدبهشتی
 45. آقاي مهندس سيفوري رئيس اداره تجهيزات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 46. آقای دکتر آرش سیفی متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 47. آقاي دکتر رضا شاهقدمي عضو هيات علمي گروه مهندسي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و دبیر علمی کنگره
 48. خانم دكتر زهرا شريفيان مسئول کمیته کنترل عفونت سازمان غذا و دارو
 49. آقاي دكترشروین شکوهی دانشیارورئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان حکیم و معاون آموزشی گروه عفونی دانشگاه شهیدبهشتی
 50. آقاي دكتر خسرو صادق نیت استاد و مدیر گروه طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی
 51. آقای دکتر سید مجید صادقی راد معاون نظارت و ارزیابی سازمان تامین اجتماعی
 52. خانم مهندس مهناز صارمي كارشناس مسئول آزمايشگاه مرجع سلامت
 53. آقای دکتر محمدرضا صالحی متخصص بیماریهای عفونی ،عضو هیات علمی گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 54. خانم دکتر عطیه صباغیان پیرو مدیر گروه تعالی خدمات بالینی  معاونت درمان وزارت بهداشت
 55. آقای مهندس سیدحسین صفوی مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 56. آقای دکتر صمدزاده دندانپزشک و کارشناس مسئول معاونت درمان وزارت بهداشت
 57. خانم دکتر مهشید طالبی طاهر عضو هیات علمی مجتمع رسول اکرم دانشگاه علوم پزشکی ایران
 58. آقاي دكتر پیام طبرسی استاد و رئیس بخش عفونی و معاون آموزشی بیمارستان مسیح دانشوری
 59. خانم دکترشبنم طهرانی عضوهیات علمی گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی وبیمارستان لبافی نژاد
 60. آقاي مهندس محمدطهماسبي دبیرانجمن كنترل عفونت ودبیر اجرایی کنگره
 61. آقاي مهندس سید مجتبی طيب زاده كارشناس مسئول گروه مهندسي پزشكي پژوهشگاه استاندارد
 62. آقای مهندس احمد عابدی رئیس اداره اجرای طرحهای عمرانی شرکت مادرتخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی
 63. خانم عابدین كارشناس مسئول گروه اعتبار بخشي بيمارستانها ومراكزدرماني وزارت بهداشت
 64. آقای دکتر فرید عبادی آذر معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 65. خانم دکتر معصومه عباس آبادی عرب رئیس گروه ارتقاء کیفیت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 66. خانم دکتر مرجان عجمی استادیار انستیتو تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 67. آقای دکتر محمد عرب قائم مقام حوزه وزارتی و رئیس انجمن علمی اداره امور بیمارستانها
 68. آقای دکتر علیرضا عسکری مديركل دفترنظارت و اعتبار بخشي امور درمان وزارت بهداشت
 69. آقای دکتر نادرعسگری مشاور معاون درمان و معاون فنی مرکزنظارت واعتباربخشی اموردرمان وزارت بهداشت
 70. خانم دکتر لیلا عظیمی مدیرکل سرمایه های نیروی انسانی معاونت پرستاری وزارت بهداشت
 71. آقای مهندس مهدی علاءالدین رئیس اداره نظارت بر تامین و نگهداشت تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت
 72. آقای دکتر ایلاد علوی متخصص بیماریهای عفونی،فلوشیپ بیماریهای عفونی دانشگاه شهید بهشتی
 73. آقاي مهندس علوی صدر معاون فنی مهندسی و برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ودرمانی
 74. آقای دکتر مازیار غلامپور معاون درمان مرکز آموزشی و تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی
 75. خانم مهندس فرانک فائقي معاون محترم دانشکده برق پژوهشگاه استاندارد
 76. خانم دکترشهلافارسی مديرايمني وبهداشت آزمايشگاه مرجع سلامت ودبيركميته كشوري ايمني وامنيت زيستي آزمايشگاهي
 77. آقاي مهندس سید محمد رضا فاطمي رئیس اداره مهندسی تجهیزات پزشکی سازمان تامين اجتماعي
 78. آقاي مهندس علی فرح زاد کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 79. آقای مهندس محسن فرهادی معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت
 80. آقای دکتر محمد صادق قاسمی معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران
 81. آقای دکتر قدیمی معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت
 82. آقای دکتر بهروز قنبری مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران
 83. آقای دکترکیارش قزوینی عضو هیات علمی دپارتمان میکروبیولوژی وویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 84. آقای دکتر جلیل کوهپایه زاده ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران و ریاست کنگره
 85. خانم زهره کوهی رستمکلایی رئیس گروه توسعه کیفی خدمات پرستاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت
 86. آقای دکتر گل پیرا مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی وتعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت
 87. آقاي دكتر گويا مدير كل مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت
 88. خانم مریم گیلوری رئیس اداره پرستاری سازمان  تامین اجتماعی
 89. خانم دکتر گودرزی کارشناس مسئول گروه اعتباربخشی موسسات پزشکی وزارت بهداشت
 90. خانم دکتر نسترن لعل معاون گروه اعتباربخشی موسسات پزشکی وزارت بهداشت
 91. آقای دکتر علی ماهر مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 92. آقای دکتر محمد رضا مبینی زاده کارشناس مرکز تحقیقات اقتصاد سلامت
 93. آقای دکتر متولیان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران
 94. خانم مهتا محسنیان هروی کارشناس مسئول کنترل عفونت دانشگاه علوم پزشکی ایران
 95. آقای دکتر محقق معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 96. آقای دکتر اسمعیل محمد نژاد استادیار گروه داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 97. آقای دکتر امید مرادی دکترای شیمی و مواد عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
 98. آقای دکتر مجید مرجانی متخصص بیماریهای عفونی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 99. خانم فرناز مستوفيان كارشناس مسئول برنامه های ایمنی بیمار و کنترل عفونت وزارت بهداشت
 100. خانم دکتر مسعودی رئیس اداره عفونتهای بیمارستانی مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
 101. آقای مهندس محمد رضا مشکاتی رئيس گروه تخصصي بهداشت حرفه اي وطب کار سازمان تامین اجتماعی
 102. آقای دکتر علی مشکینی معاون اجرایی دفترنظارت و اعتبار بخشي امور درمان وزارت بهداشت
 103. آقای دکتر علی محمد مصدق راد دانشیارگروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت دانشگاه تهران
 104. آقای دکتر نور امیر مظفری استاد گروه میکروبشناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 105. آقاي دكتر حسين معصومي اصل عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 106. آقای مهندس معین رئیس دفتر فني و نظارت بر طرح هاي عمراني دانشگاه علوم پزشكي ايران
 107. خانم مهندس مهناز مقتدر معاون استانداردسازي، آموزش و تدوين اداره کل استاندارد استان تهران
 108. خانم مهندس فریبا ملك احمدي رئيس اداره بهداشت مراكز درماني ،ايمني پرتوها و مديريت پسماند،مركز سلامت محيط و كار
 109. آقای دکتر مجید ملکی معاون پزوهشی مرکز آموزشی و تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی
 110. آقاي دكتر محمد رضا منتظر خراسان كارشناس مسئول مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت
 111. آقای دکتر سیدجواد موسوی معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 112. خانم فروغ مولا مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 113. کارشناس مسئول کنترل عفونت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 114. آقاي دكتر نفيسي عضو هيات علمي سازمان پژوهشهاي علمي صنعتي ايران
 115. آقای دکتر ناطقیان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 116. آقاي دكتر محمود نبوی معاون فنی مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت
 117. آقای دکتر فریدون نوحی رئیس مرکز آموزشی و تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی
 118. آقاي دكترمهدی نوروزي دبیرعلوم پایه کنگره و دانشیار دپارتمان ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 119. خانم دکتر ورعی مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
 120. آقای دکتر مهران ولایی معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران
 121. خانم مهناز هادی پور کارشناس مسئول کنترل عفونت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 122. خانم مهندس مودت همایی رئیس گروه تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 123. آقای دکتر محمود هورمند استادیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 124. آقاي دكترداود يادگاري نیا استاد ومديرگروه عفوني ورئيس مركزتحقيقات بيماريهاي عفوني وگرمسیری دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ورئيس هيات مديره انجمن کنترل عفونت
 125. آقای دکتر مسعود یغمایی استاد جراحی دهان،فک وصورت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی                                                                                       اعضاء کمیته علمی علوم پایه:
  • آقای دکتر مهدی نوروزی : دبیر علمی علوم پایه – دانشیار گروه ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران و نایب رییس انجمن کنترل عفونت و انجمن ویروس شناسی ایران
  • آقای دکتر محمد ایمان عینی : عضو هیات علمی گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • آقای دکتر محمد مهدی فیض آبادی : عضو هیات علمی گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رییس انجمن میکروب شناسی ایران
  • آقای دکتر امید مرادی : عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی
  • آقای دکتر محمدحسین یادگاری : عضو هیات علمی گروه قارچ شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه تربیت مدرس و دبیر انجمن قارچ شناسی ایران
  • آقای دکتر رضا بیک وردی : عضو هیات علمی گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • خانم دکتر فرشته جبل عاملی : عضو هیات علمی گروه میکروب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • آقای دکتر محمود شمس شهرآبادی : استاد و رییس انجمن ویروس شناسی ایران
  • آقای دکتر غلامرضا ایراجیان : مدیر گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دبیر جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران
  • آقای دکتر عبدالرحیم رضایی : عضو هیات علمی گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • آقای دکتر کیارش قزوینی : مدیر گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • آقای دکتر رضا وفایی نژاد : عضو هیات علمی گروه عفونی و مسئول کنترل عفونت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • آقای دکتر سید محمد جزایری : عضو هیات علمی گروه ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر انجمن ویروس شناسی ایران
  • آقای دکتر غلامرضا حسن پور : دکترای انگل شناسی گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • آقای دکتر ساسان رضایی : عضو هیات علمی گروه قارچ شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران رییس انجمن قارچ شناسی ایران
  • آقای دکتر حمید رضا منوری : مدیر گروه ویروس شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • آقای دکتر محمدرضا پورمند : عضو هیات علمی گروه میکروب شناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهرانآقای دکتر مسعود یغمایی استاد جراحی دهان،فک وصورت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • خانم دکتر روناک بختیاری: دکترای بیوشیمی گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران