آخرین اخبار : 

 

PDF مقالات کنگره کنترل عفونت 1402

مقالات پذیرفته شده در کنگره کنترل عفونت1402

جهت مطالعه لطفا بر روی عنوان مقاله کلیلک و سپس دانلود نمایید.

 1. بررسی روند بروز عفونتهای بیمارستانی و الگوی مقاومت میکروبی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان طی سالهای 1401-1398
 2. عوامل تاثیرگذار در تست بیولوژیکال
 3. پـروتکـل جـامـع فرآینـد ضدعفونـی با نور فرابنفش UVC
 4. بررسی پیامدهای مادری و نوزادی در زنان باردار مبتلا COVID-19 در استان همدان در سال 1399-1401
 5. استریلیزاسیون به روش اتیلن اکساید
 6. آموزش بهداشت و مداخلات مراقبتی در بیماران مبتلا به کانسر
 7. بررسی تاثیر یادآورهای انگیزشی در میزان رعایت بهداشت دست در پرسنل بیمارستان ولیعصر تبریز
 8. بررسي ميزان رعايت استاندارد فضای فیزیکی بخش های اتاق عمل، آشپزخانه، رختشویخانه و استریلیزاسیون مرکزی بیمارستان های دولتی دانشگاه علوم پزشکی بابل
 9. مقایسه روشهای پایش بهداشت دست در بین کارکنان مراقبت های بهداشتی در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز – سال 1402
 10. the Episiotomy site in ‎the first half of 1402 in Taleghani Hospital, Tabriz.‎
 11. ارزیابی تاثیر بازدیدهای ایمنی بیمار بر میزان بهبودشاخص های ایمنی: یک مطالعه قبل و بعد
 12. نقش شستشوی پرینه بر باکتریوری منتج از باکتری های گرم مثبت در بیماران بستری دارای کاتتر ادراری ثابت: کلرهگزیدین یا نرمال سالین؟
 13. اهمیت شناسایی فعال عفونت‌های بیمارستانی پس از ترخیص بیماران جهت افزایش بیماریابی در عفونت‌های بیمارستانی (عفونت‌های موضع جراحی)
 14. تشخیص،کنترل ودرمان کووید19 با استفاده از نانوذرات مختلف: یک مطالعه مروری
 15. بررسی نقش بهداشت حرفه ای در کنترل عفونت های بیمارستانی
 16. سیستم شستشوی چندمنظوره بیمار و تجهیزات
 17. تاثير انديكاتور هاي بيولوژيك اسپور در كنترل عفونت
 18. بررسی یادگیری دانشجویان تکنولوژی اتاق عمل از نحوه اسکراب جراحی دست با فیلم آموزشی: یک مطالعه اقدام پژوهی
 19. استراتژی جدید روش های کنترل عفونت در اتاق عمل
 20. بررسي استواردشيب انتي بيوتيكي در مركز پزشكي اموزشي درماني رجايي در شش ماهه اول 1402
 21. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری‌های جدا شده از عفونت ‌های بیمارستانی شهید بهشتی کاشان
 22. ارائه راهکارهای مدیریت جهت کاهش بستری های مجدد ناشی از عفونت های بیمارستانی
 23. بررسی چالش ها و فرصت ها پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان ها
 24. بررسی وضعیت هوای اتاقهای عمل در بیمارستانهای ایران:چالشها و راهکارها
 25. رویکردهای نوین در انتخاب دستگاههای بیخطرساز پسماند عفونی بیمارستانی
 26. اجرا و رعایت توصیه نامه های بهداشتی ارائه خدمات دندانپزشکی و تامین تجهیزات مورد نیاز در مراکز دندانپزشکی استان در زمان پاندمی کووید 19
 27. Needlestick incidents among healthcare workers in Sina hospital
 28. The Applications of Ozone gas in Hospitals for Disinfecting and Sterilizing the Air, Surfaces and Equipment Contaminated with the COVID-19 Virus: A Comprehensive Review
 29. بررسی مشکلات مرتبط با استفاده از وسایل حفاظت فردی در کادر درمانی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در زمان بحران بیماری کووید 19
 30. بررسی میزان عفونت های بیمارستانی و ارائه راهکارها و آموزرش هایی برای پیشگیری و کنترل آن
 31. Central Iran Amidst the Covid-19 Pandemic from 2021 to 2023:A Comprehensive Epidemiological Study
 32. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﺷﻐﻠﻲ در ﺗﺸﺨﻴﺺ زودرس ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي مرتبط با شغلی پرسنل بیمارستان شهید دکتر رهنمون یزد
 33. طراحی و اجرای دستورالعمل مدیریت مصرف ونکومایسین در بخش ارتوپدی
 34. بررسی شاخص های میکروبی و شیمیایی آب ورودي به دستگاه های ROهمودیالیز در مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) شهر مشهد در سال 1401
 35. محیط اتاق عمل بهینه برای پیشگیری از عفونت های محل جراحی
 36. مقایسه روش تک درپ با روش دو درپ جراحی در میزان آلودگی باکتریایی میز ابزار استریل در اتاق عمل
 37. بررسی میزان رعایت بهداشت دست کارکنان درمانی در بیمارستان تأمین اجتماعی زاهدان درسال1402
 38. Integrating Palliative Care in Health System as a key strategy to reduce the nosocomial infections & use of antibiotics
 39. support by potato dextrose agar for fungal and bacterial at 4oC
 40. رویکرد های نوین در کنترل عفونت با استفاده از فناوری و پردازش اطلاعات /طراحی اپلیکیشن های هوشمند جهت کنترل عفونت بیماران پس از فرآیند های جراحی
 41. بررسی میزان آگاهی و رعایت موازین بهداشتی در کارکنان اداری پشتیبانی در زمان شیوع بیماری عفونی تنفسی دریکی از مراکزآموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی البرز
 42. بررسی تاثیر گلوتارآلدئید (GLUTARALDEHYDE) در ضدعفونی وسایل آندوسکوپی:مطالعه مروری نظامند
 43. میزان دانش مراقبت بسته ای در پیشگیری و کنترل پنومونی ناشی از ونتیلاتور(VAP) پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1402
 44. Treatment seeking behavior for COVID-19 symptoms and its related factors among northern Iranian population: a cross-sectional study
 45. بررسی فراوانی پنومونی ناشی از ونتیلاتور به تفکیک نوع میکروارگانیسم در بخشهای مراقبتهای ویژه مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر کرمان
 46. درس آموخته های درمان 3130 بیمار کووید در بیمارستان امام علی (ع) زرند کرمان
 47. بررسی شیوع عفونت های بیمارستانی در بیمارستان شهداء لردگان از ابتدای فروردین 1396تا پایان اسفند 1398
 48. مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی
 49. Bacterial Contamination of Collected Cockroaches and Determination their Antibiotic Susceptibility in Khorramabad City, Iran
 50. جنبه های اخلاقی مراقبت از بیماران و نقش آن در کاهش عفونتهای بیمارستانی
 51. Isolation of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Strains from cell-phone, hands and nostrils of hospital staffs working on four teaching hospitals in Sabzevar city, North-east of Iran
 52. نقش تیم استوارت شیپ در کاهش میزان مقاومت دارویی در باکتریهای عامل عفونتهای تنفسی در بخشهای مراقبتهای ویژه در مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی کرج
 53. بررسی استفاده از روپوش های جراحی یکبارمصرف پزشکی و استانداردهای فراوری مجدد روپوش های پزشکی
 54. بررسی میزان شیوع عفونت های بیمارستانی و مقاومت میکروبی در بیمارستان واسعی شهر سبزوار در شش ماهه اول 1402
 55. نقش اینترنت اشیاء در کنترل عفونت بیمارستانی
 56. نقش آموزش بهداشت فردی درمیزان بستری مجدد بیماران سالمند در زمان ترخیص از بیمارستان
 57. بررسی مقایسه ای مصرف ونکو مایسین و مروپنم با سفتریاکسون و سفوتاکسیم در بخش های ویژه مرکز آموزشی درمانی وپژوهشی 17 شهریور رشت سال 1397 لغایت1401
 58. توسعه و روان سنجی ابزار اندازه گیری ایمنی بیمار در بیماران بستری در بیمارستان: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی
 59. تبعیت از دستورالعمل های پیشگیری کننده از انتقال کووید-19 در اتاق عمل
 60. بررسی موانع شستشوی دست از دیدگاه پرستاران بخش های بیمارستان امام رضا (ع)
 61. ارتقا سيستم لجن فعال بيمارستان خيريه غياثي با استفاده از روش انوكسيك جهت حذف عوامل ميكروبي شيميايي
 62. کنترل شیوع آسینتوباکتربومانی در عفونت بیمارستانی و میزان مرگ و میر بیماران
 63. فناوری و روش های نوین کنترل عفونت در محیط اتاق عمل
 64. طراحی پوستر “راهنمای شستشوی دست‌ها” و راهنمای “استفاده از مواد ضدعفونی‌کننده دست‌ها”
 65. معرفی فرآیند الکترولیز آب و کاربرد آن در فرآیند ضد عفونی ابزار، سطوح بیمارستانی
 66. حذف آنتی بیوتیک ونکومایسین به روش فتوکاتالیستی
 67. بررسی فراوانی باکتری اشرشیاکلی مولد آنزیم های بتا لاکتاماز وسیع الطیف(ESBLs) در بازه زمانی 1401-1400 در یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی یزد
 68. ارزیابی و تحلیل مواجهات شغلی کادر درمانی بیمارستان حجت کوه کمری مرند در 6 ماهه اول 1402
 69. فضای فیزیکی اتاق عمل با تاکید بر پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی؛ مطالعه مروری
 70. بررسی انواع خطاهای پزشکی گزارش شده از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ در یکی از بیمارستان‌های آموزشی یزد
 71. بررسی وضعیت آلودگی دست پرسنل و ارتباط آن با استفاده از زیورآلات و دستکاری های ناخن
 72. دانشجویان پرستاری در مورد پیشگیری و کنترل عفونت چقدر می‌دانند؟
 73. مدیریت پسماندهای عفونی بیمارستان
 74. عفونت های محل جراحی و عوامل خطر: مطالعه مروری
 75. بهداشت محیط در مراکز بهداشتی و درمانی
 76. ارزیابی اثربخشی کلاس آموزشی احیای قلبی ریوی مغزی در سال 1401 بیمارستان آیت ا… حجت کوه کمری مرند
 77. اپیدمیولوژی و عوامل موثر در عفونت های بیمارستانی
 78. بررسی شیوع و الگوی مقاومت میکروبی در بیماران مبتلا به عفونت های بیمارستانی در بیمارستان پاستورنو مشهد در 3ماهه اول 1401 -1402
 79. ارزیابی مقایسه ای مدیریت مصرف آنتی بیوتیک های پرهزینه در 6 ماهه اول سال 1401 و 1402
 80. وسایل یکبار مصرف پزشکی و استانداردهای فرآوری مجدد ایمن و پایداری در محیط های بهداشتی
 81. ایمنی یک درپ (پوشش جراحی) جدید برای میزهای استریل در اتاق عمل در مقایسه با روش استاندارد دو درپ: یک مطالعه تجربی
 82. مقایسه میزان عفونت بیمارستانی و مقاومت میکروبی نیمه اول سال 1401 و 1402 در یک بیمارستان دولتی
 83. مقایسه رفتارهای پیشگیرانه کووید-19 بر اساس مدل اعتقادی بهداشتی(HBM) در ایرانیان در زمان پاندمی و پس از پاندمی کووید-19: مطالعه مروری نقلی
 84. بررسي ارتباط بين تعهد حرفه اي و ديسترس اخلاقي در پرستاران مراقبت کننده از بیماران مبتلا به سندرم حاد تنفسی شاغل در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1400
 85. بررسی تاثیرات مواد ضد عفونی الکی بر بروز اگزما در کارکنان مراقبت بهداشتی
 86. بررسی و آنالیز پسماند تولید شده از مراکز پزشکی کوچک در شهر شیراز با رویکرد مدیریت یکپارچه چالشها ،مخاطرات و راهکارها
 87. بررسی عوارض جانبی فازهای کارآزمایی بالینی واکسن پاستوکووک در استان مازندران
 88. الگوهای مناسب مدیریت عفونت های بیمارستانی: مقاله مروری
 89. بررسی موارد پنومونی ناشی از ونتیلاتوردر بیماران اینتوبه شده در یکی از بیمارستانهای استان یزد از ابتدای سال 1400 تا پایان سال 1401
 90. استریلیزاسیون داربست کلاژن-ژلاتین برای کاربرد در پزشکی بازساختی
 91. مداخلات و پروتکلهای ضروری در پیشگیری و کنترل عفونت زخم جراحی استرنوم CABG
 92. بررسی مقاومت میکروبی در بیماران بستری در بیمارستان قائم عج دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سه ماهه دوم 1402
 93. POST CABGمدیریت زخم در بیماران 
 94. Prevalence of predominant germs and microbial resistance of positive cultures in hospitalized patients in a selective hospital of Mashhad
 95. نقش آموزش بهداشت در کنترل عفونتهای بیمارستانی در بخشهای کودکان: یک مرور سیستماتیک
 96. مطالعه کودکان سرپایی در پنج موج کوید 19 ، مقایسه تظاهرات بالینی ، نیاز به بستری در بیمارستان و تجویز آنتی بیوتیک
 97. نقش عفونت های ادراری به عنوان شایعترین عفونت بیمارستانی در ناباروری مردان
 98. لزوم اجرای صحیح/اصلاح ضوابط مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و وابسته و بازنگری در سیاست های حوزه های ذیربط مدیریت پسماند
 99. شستشوی دست بر آلودگی
 100. عوارض واکسیناسیون کووید-19 (آسترازنکا) در میان کارکنان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 101. بررسی ارتباط بین میانگین زمان اعمال جراحی با پاکسازی ابزار جراحی از خون و پروتئین در 2 روش پاکسازی دستی و اتوماتیک
 102. معرفی محصول فناورانه : ماپ میکروفایبر مجهز به قفل فشاری – کششی به همراه ترولی خشاب دار
 103. بررسی اپیدمیولوژیک عفونت بیمارستانی بر اساس جرم شایع شش ماهه اول بیمارستان شهید کامیاب سال 1402
 104. بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری استافیلوکوک اورئوس و فراوانی MRSA در نمونه های بالینی جدا شده در بیماران بستری یکی از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی یزد
 105. Evaluating the pattern of antibiotic use in patients admitted to The Poursina Educational Medical center in Rasht during 1401
 106. تبیین چالش های کنترل عفونت در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی: مطالعه کیفی
 107. بازبینی معیار ارزشیابی دانشجویان کارورزی مدیریت پرستاری همراه با تورآشناسازی دانشجویان درحوزه پیشگیری و کنترل عفونت در یکی از مراکزآموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی البرز
 108. مروری بر اثر سیستم هوای لامینار (هوای فوق تمییز) در کاهش عفونت در اعمال جراحی به جای استفاده از اتاق های عمل دارای سیستم تهویه معمولی( متلاطم): یک مرور نظام مند و متاآنالیز
 109. بررسی وضعیت تصفیه و دفع فاضلاب بیمارستان های استان خراسان جنوبی در سال 1401
 110. مدیریت درخواست و مصرف خون و فراوردهای خونی با هدف مدیریت هزینه و امحاء در یکی از مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی البرز
 111. بررسی عملکرد دستگاه های اتوکلاو در فرآیند استریلیزاسیون در کلینیک های زیبایی : یک مطالعه در شهرستان میاندوآب
 112. کنترل عفونت در رختشویخانه بیمارستان با استفاده از پودر شوینده و ضدعفونی کننده البسه بیمارستانی PSG-pro
 113. بررسی فراوانی عفونت های بیمارستانی در سال1401
 114. بررسی فراوانی عفونت های بیمارستانی در بخش های بالینی یک بیمارستان آموزشی شهر بجنورد
 115. بررسی شیوع و الگوی مقاومت میکروبی در کشت ‌های انجام شده بیماران بستری در یک مجتمع بیمارستانی
 116. بررسی کنترل عفونت در اتاق های مامایی مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان تنکابن در سال 1402
 117. ساخت کیت تشخیص آلودگی میکروارگانیسمی سطوح (لومین تست)
 118. مقایسه پیامدهای مادری و نوزادی در زنان باردار مبتلا به COVID-19 و زنان باردار سالم در غرب ایران: یک مطالعه کوهورت گذشته نگر
 119. A review of vaccination, a new strategy to prevent microbial infection
 120. کنترل و پیشگیری از عفونت بیمارستانی در بيماران داراي ضربان‌ساز داخل قلبي در بخش مراقبت ویژه
 121. بررسی فراوانی میکروارگانیسمهای ایجاد کننده انواع عفونت بیمارستانی در یکی از بیمارستانهای استان یسد از ابتدای سال 1397 تا پایان سال 1401
 122. رویکردهای نوین کنترل عفونت در بخشهای کودکان: یک مرور سیستماتیک
 123. بررسی مسایل قانونی در کنترل الودگی محیط در بخش های ویژه بیمارستانی درحین ساخت و ساز و تعمیرات در مرکز درمانی
 124. شستشوی صحیح دست
 125. بررسی تاثیر استفاده از درپ برشی(استریل درپ) بر میزان آلودگی و عفونت زخم جراحی: یک مرور سیستماتیک
 126. بررسی تاثیر استفاده از درپ برشی(استریل درپ) بر میزان آلودگی و عفونت زخم جراحی: یک مرور سیستماتیک
 127. بررسی تعداد و علل مراجعات مجدد بیماران مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از فروردین لغایت آذر ماه 1401
 128. بررسی میزان بروز مثبت شدن Wash-checks pr ست های جراحی شسته شده توسط پرسنل CSSD بیمارستان خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1401
 129. دندانپزشکی سبز و اگاهی و عملکرد دندانپزشکان در تشخیص پسماندهای عفونی
 130. بررسی ضرورت ایجاد سامانه هشدار اولیه جهت پایش عفونت های بیمارستانی در بیمارستان های کشور
 131. به اشتراک گذاری تجارب بالینی کنترل عفونت از طریق سامانه مدیریت دانش
 132. بررسی تاثیر ضدعفونی صحیح تجهیزات پزشکی در پیشگیری از انتقال عفونتهای بیمارستانی در شش ماهه اول 1402 در بخشهای ای سی یو مرکز پزشکی آموزشی درمانی رجایی کرج
 133. شستشوی دست ها وتاثیر آن بر کلستریدیوم دیفیسیل
 134. بررسی میزان رعایت بهداشت دست در پرسنل درمانی بیمارستان دکتر علی شریعتی مشهد و اقدامات اصلاحی 6 ماهه اول 1402
 135. بررسی اثرات پودرهای پاک کننده و ضدعفونی کننده البسه بیمارستانی درلاندری بیمارستان ابن سینا در سال 1402
 136. راهکارهایی برای مدیریت بحرانهای عفونی در بیمارستانها
 137. ارزیابی شاخص‌های تجویز دارو در جمعیت روستایی تحت پوشش پزشک خانواده استان گیلان طی سال‌های 1392-1401
 138. بررسی تاثیر اجرای مراقبت بسته ای پیشگیری از عفونت خون در بخش مراقبت های ویژه جنرال بیمارستان شریعتی
 139. مروری بر روش های ضدعفونی و کنترل عفونت در تجهیزات پزشکی
 140. بررسی عوامل موثر در کاهش عفونت بیمارستانی(باکتری اسینتوباکتر و کلبسیلا)در ICUبیمارستان پارسیان
 141. بازرسی ابزار جراحی؛ ماموریتی برای تضمین جراحی ایمن
 142. Prevalence of Common Nosocomial Infections and Evaluation of Antibiotic Resistance Patterns in Patients with Secondary Infections in Hamadan, Iran
 143. استرلیزاسیون و کیفیت سالن عمل و پیشگیری از عفونت های محل جراحی
 144. بررسی آلودگی باکتریایی در هوای خروجی دستگاه‌های بی خطرساز پسماندهای بیمارستانی
 145. چالشهای انتخاب پارچه کتان یا ترگال سبز به عنوان لفافه بسته بندی ابزار جراحی ، وتاثیر این پوشش در حفظ کیفیت و ماندگاری استریلیزاسیون
 146. میزان شیوع و عوامل خطر مرتبط با ویروس هپاتیت B و ویروس HIV/AIDS در زنان باردار مراکز مشاوره بیماری های رفتاری استان خوزستان: پیامد غربالگری برای کنترل انتقال از مادر به کودک
 147. کرونا ویروس و آب و پساب : مطالعه مروری آماری بر روی تحقیقات انجام گرفته قبل و بعد از شیوع جهانی کووید 19
 148. بررسی تجویز آنتی بیوتیک با طرح استواردشیپدر مرکز قلب مازندران1401
 149. بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری انتروکوک و فراوانی VRE در نمونه های بالینی جدا شده از بیماران بستری بیمارستان افشار
 150. The relationship between CT severity infections and oxygen saturation with outcomes in patients infected with COVID-19
 151. کتاب مدیریت کنترل عفونت وحفاظت شغلی در اورژانس پیش بیمارستانی
 152. ارزیابی و تحلیل میزان بهداشت دست بیمارستان آیت ا… حجت کوه کمری مرند در 6 ماهه اول سال 1402
 153. بررسی تاثیر آموزش موازین کنترل عفونت به پرسنل پرستاری بر میزان بروز فلبیت مرتبط با کاتتر وریدی محیطی در بیماران قلبی بستری در بخش هایccu مرکز آموزشی درمانی قلب دکتر حشمت رشت در سال 1402
 154. بررسي ميزان استفاده از وسايل حفاظت فردي در ميان كاركنان بهداشتي درماني شاغل در يكي از مراكز آموزشي درماني اروميه
 155. مدیریت کنترل عفونت های بیمارستانی
 156. کنترل عفونت و استریلیزاسیون اتاق عمل با فناوری بخار و میکروفیبر
 157. بررسی وضعیت پساب بیمارستان های منتخب
 158. مطالعه تطبیقی کاربرد اصول و موازين کنترل عفونت در یک مرکز آموزشی–پژوهشی ، درمانی با”دستورالعمل کنترل عفونت بیمارستان
 159. رویکردهای جدید در پیشگیری از عفونت های شایع در جراحی
 160. تاثیر تهویه در کنترل و پیشگیری از اتقال ویروس کووید – 19 در مراکز دندانپزشکی ( یک مرور جامع )
 161. بررسی عوامل تاثیر گذار بر تولید پسماند ویژه بیمارستانی
 162. بررسی موانع و چالش های شستن دست توسط پرستاران در بیمارستان
 163. تدوین آنتی بیوتیک پروفیلاکسی در پروسیجرهای مرتبط با بیماران قلبی
 164. Ectopia cordis with multiple ventricular septal Downloaded from http://journals.lww.com/annals-of-medicine-and-surgery by BhDMf5ePHKav1zEoum1tQfN4a+ kJLhEZgbsIHo4XMi0hCywCX1AWnYQp/IlQrHD3i3D0OdRyi7TvSFl4Cf3VC4/OAVpDDa8KKGKV0Ymy+78= on 11/22/2023 defect and sternal cleft in a newborn: a case report
 165. نقش میکروبیوتای روده در ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی
 166. احساس ایمنی در بیماران بستری در بیمارستان: یک مطالعه کیفی
 167. شیوع و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی باکتری‌‌های جدا شده از عفونت‌های بیمارستانی شهید بهشتی کاشان (1402-1401)
 168. بررسی ایمنی کارکنان بیمارستان های تهران در مواجهه با سل
 169. لزوم آموزش حساسیت‌های اخلاقی جهت پیشگیری از عفونت‌های بیمارستانی به پرستاران: یک مقاله متاآنالیز
 170. کنترل عفونت اتاق عمل و نانوذرات
 171. بررسی تاثیر الکل وبتادین در اسکراب دست قبل از عمل جراحی
 172. بررسی فراوانی کیست هیداتید در بیماران بستری در بیمارستان‌های امام رضا (ع) ، امام حسین (ع) و بیستون شهرستان کرمانشاه طی سال‌های 97-1393
 173. مراقبت‌های بسته‌ای برای پیشگیری از بروز عفونت محل عمل در جراحی‌های زنان: یک مرورسیستماتیک
 174. نقش آموزش همگانی در پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی
 175. دیتالاگر
 176. بررسی اپیدمیولوژیک عفونت بیمارستانی در بخش ICU کامکار – عرب نیا در شش ماهه اول سال 1402
 177. اثرات آموزش بهداشت به بیماران و همراهان بر کاهش عفونت‌های بیمارستانی اشرشیاکلای
 178. بررسی روند بروز عفونتهای بیمارستانی و الگوی مقاومت میکروبی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان طی سالهای 1401-1398
 179. فراوانی زخم فشاری در مراجعین به مراکز درمانی تحت تابعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1401
 180. بررسی فراوانی و علل آسیب های شغلی ناشی از نیدل استیک در بین کارکنان عملیاتی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی مازندران در طی 5 سال
 181. بررسی مقایسه ای پاکسازی دستی، اتوماتیک و اولتراسونیک در پاکسازی ابزار جراحی
 182. نقش پرسنل اتاق عمل در پیشگیری از انتقال عفونت‌های بیمارستانی
 183. پیشگیری و کنترل عفونت در بیماران دارای کاتتر وریدی و ادراری در بخش های مراقبت ویژه
 184. بررسی عملکرد اتاقک ایزوله فشارمنفی پرتابل برای مقابله با پاندمی های عفونی در مراکز بهداشتی- درمانی
 185. اثر پروتکل های کنترلی عفونت پنونونیای کووید-19 بر وقوع عفونت بیمارستانی در بیماران ترومایی
 186. اثر بخشي برخي گندزدا ها و آنتی سپتیک هاي رايج بر سویه های استافیلوکوکوس اورئوس MRSA و کلبسیلا پنومونیه های جدا شده از بیمارستان های آموزشی همدان
 187. شیوع مواجهه شغلی با HIV و استفاده از پروفیلاکسی پس از مواجهه با HIV در بین پزشکان و پرستاران بیمارستان های شهر اهواز