آخرین اخبار : 

 

اعضای شورای سیاست گذاری

اعضاء شورای سیاست گذاری :

 • آقای دکتر مسعود ناصری پور ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران وریاست کنگره
 • آقای دکتر اصغری معاون وزیر و ریاست سازمان غذا ودارو
 • آقای دکتر قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • آقای دکتر علی اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • آقای دکتر صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • خانم دکتر مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 • آقای دکتر رضا مسائلی مشاور وزیر و مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • آقای دکتر حسینعلی شهریاری دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور و رئیس کمیسون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی
 • آقای دکتر گویا مدیر کل مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت
 • آقای دکتر محمد عرب قائم مقام حوزه وزارتی و رئیس انجمن علمی اداره امور بیمارستانها
 • آقای دکتر داود یادگاری نیا ریاست هیات مدیره انجمن کنترل عفونت
 • آقای مهندس امیر ساکی مدیر کل دفترتوسعه منابع فیزیکی وامورعمرانی وزارت بهداشت
 • آقای دکتر رضا شاهقدمی دبیر علمی کنگره ،عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
 • آقای دکتر سید احمد احمدی تیمورلویی ، مشاور ریاست و مدیر روابط عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • آقای دکتر مهدی نوروزی عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، نایب رئیس انجمن کنترل عفونت
 • آقای مهندس محمد طهماسبی دبیر اجرایی کنگره و دبیر انجمن کنترل عفونت
 •  آقای مهندس محمد جواد مجلل طباطبایی مدیریت اجرایی کنگره