آخرین اخبار : 

 

شرایط و نحوه ثبت نام

نحوه ثبت نام :
اولین گام برای برقراری هر گونه ارتباط با كنگره، ثبت نام در پایگاه اینترنتی آن است. برای این كار ابتدا باید به نشانی اینترنتی www.sterileonline.ir مراجعه و با انتخاب گزینه ثبت نام، اطلاعات درخواستی را وارد نمود.( در كادر نام كاربری فرم ثبت نام،كد ملی را باید به صورت دقیق وارد نمود).توجه داشته باشید كه ثبت نام نهایی پس از واریز وجه ثبت نام و تایید آن توسط دبیرخانه كنگره انجام خواهد شد.شركت كنندگان در صورت نیاز به كسب امتیاز بازآموزی، لازم است به سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به نشانیhttp://ircme.ir مراجعه و به صورت جداگانه ثبت نام  و واریز نمایند.

نحوه واريز وجه:

مطابق موارد مندرج در فرم ثبت نام – پس از واريز وجه، شماره  فيش بانكي بايد در پايگاه كنگره ( در بخش عضویت و ثبت نام  – در کادر واریز آفلاین) وارد و يا به ستاد اجرايي كنگره  به شماره   77653700 فكس و اعلام رسيد گردد

 توضیح : کسانی که در سامانه آموزش مدام ثبت نام و واریز می نمایند در این سایت فقط ثبت نام انجام دهند و نیاز به واریز مجدد در این سایت نمی باشد، فقط کد واریز خود را در قسمت آفلاین این سایت وارد نمود و ثبت نام خود را تایید کنند.

لیست رشته هایی که مشمول امتیاز باز آموزی می شوند در سامانه آموزش مداوم به شرح ذیل می باشد. شناسه برنامه آموزشی 1397

نــام رشــته امتیـــاز هزینه مجموع
[11275] مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی 10 460000
[11345] مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی 10 460000
[14175] مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی ارشد 10 460000
[1437] مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی ارشد 10 460000
[1017] بهداشت حرفه اي | کاردانی 10 460000
[1014] بهداشت محيط | کاردانی 10 460000
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 10 460000
[1141] مهندسي پزشكي (بيوالكتريك) | کارشناسی 10 460000
[1123] مهندسي پزشكي باليني | کارشناسی 10 460000
[1476] مهندسي بيمارستان | کارشناسی ارشد 10 460000
[1443] مهندسي پزشكي | کارشناسی ارشد 10 460000
[20315] عفوني بالغين | فوق تخصص 10 680000
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 10 680000
[2031] بيماري هاي عفوني و گرمسيري | فوق تخصص 10 680000
[1512] داروسازی | دکترای حرفه ای 3 680000
[1860] داروسازی بالینی | دکترا 3 680000
[1422] اقتصاد بهداشت | کارشناسی ارشد 3 460000
[1413] آموزش بهداشت | کارشناسی ارشد 7 460000
[1022] بهداشت عمومي | کاردانی 7 460000
[1139] بهداشت عمومي | کارشناسی 7 460000
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد 7 460000
[1110] پرستاری* | کارشناسی 7 460000
[1010] پرستاري | کاردانی 7 460000
[1511] دندانپزشکی | دکترای حرفه ای 7 680000
[1611] علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای 7 680000
[1131] علوم آزمایشگاهی | کارشناسی 7 460000
[1120] مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی 7 460000
[1961] سلامت در بلايا و فوريت ها | دکترا 7 680000
[1957] سياست گذاري سلامت | دکترا 7 680000
[1926] مديريت خدمات بهداشتي درماني | دکترا 7 680000
[1985] مديريت تحقيقات و فناوري در نظام سلامت | دکترا 7 680000
[1441] مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی ارشد 7 460000
[1482] مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست | کارشناسی ارشد 7 460000
[1933] ویروس شناسی | دکترا 5 680000
[1434] فيزيك پزشكي | کارشناسی ارشد 5 460000
[1115] مامایی* | کارشناسی 5 460000