آخرین اخبار : 

 

شرایط و نحوه ثبت نام

تاریخ ثبت نام تا 16/5/96 تمدید شد

نحوه ثبت نام :
اولین گام برای برقراری هر گونه ارتباط با كنگره، ثبت نام در پایگاه اینترنتی آن است. برای این كار ابتدا باید به نشانی اینترنتی www.sterileonline.ir مراجعه و با انتخاب گزینه ثبت نام، اطلاعات درخواستی را وارد نمود.( در كادر نام كاربری فرم ثبت نام،كد ملی را باید به صورت دقیق وارد نمود).توجه داشته باشید كه ثبت نام نهایی پس از واریز وجه ثبت نام و تایید آن توسط دبیرخانه كنگره انجام خواهد شد.شركت كنندگان در صورت نیاز به كسب امتیاز بازآموزی، لازم است به سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به نشانیhttp://ircme.ir مراجعه و به صورت جداگانه ثبت نام  و واریز نمایند. لازم به توضیح است کسانی که در سامانه آموزش مدام ثبت نام و واریز می نمایند در این سایت فقط ثبت نام انجام دهند و نیاز به واریز مجدد در این سایت نمی باشد.
آخرین مهلت ثبت نام   16/05/1396