آخرین اخبار : 

 

شرایط و نحوه ثبت نام

نحوه ثبت نام :  (تاریخ ثبت نام به اتمام رسید)
اولین گام برای برقراری هر گونه ارتباط با كنگره، ثبت نام در پایگاه اینترنتی آن است. برای این كار ابتدا باید به نشانی اینترنتی www.sterileonline.ir مراجعه و با انتخاب گزینه ثبت نام، اطلاعات درخواستی را وارد نمود.( در كادر نام كاربری فرم ثبت نام،كد ملی را باید به صورت دقیق وارد نمود).توجه داشته باشید كه ثبت نام نهایی پس از واریز وجه ثبت نام و تایید آن توسط دبیرخانه كنگره انجام خواهد شد.شركت كنندگان در صورت نیاز به كسب امتیاز بازآموزی، لازم است به سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به نشانیhttp://ircme.ir  مراجعه و  ثبت نام ( واریز بصورت آنلاین) نمایند.

شناسه برنامه147914

نحوه واريز وجه:

مطابق موارد مندرج در فرم ثبت نام – پس از واريز وجه،فرم ثبت نام و فیش واریزی

به ستاد اجرايي كنگره  به شماره   77653700 فكس و اعلام رسيد گردد

 توضیح : کسانی که در سامانه آموزش مدام ثبت نام و واریز می نمایند در این سایت  نیاز به ثبت نام و واریز مجدد  نمی باشد، فقط حتما با دبیر خانه تماس و تایید ثبت نام بصورت تلفنی انجام گیرد در غیر اینصورت صدور کارت انجام نمی پذیرد. تلفن دبیرخانه02177653701-3

لیست رشته هایی که مشمول امتیاز باز آموزی می شوند در سامانه آموزش مداوم 24 و25دیماه98 به شرح ذیل می باشد. 

نــام رشــته امتیـــاز هزینه مجموع
[11275] مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی 10 460000
[11345] مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی 10 460000
[14175] مهندسي بهداشت حرفه اي | کارشناسی ارشد 10 460000
[1437] مهندسي بهداشت محيط | کارشناسی ارشد 10 460000
[1017] بهداشت حرفه اي | کاردانی 10 460000
[1014] بهداشت محيط | کاردانی 10 460000
[1010] پرستاري | کاردانی 10 460000
[1410] پرستاری* | کارشناسی ارشد 10 460000
[1110] پرستاری* | کارشناسی 10 460000
[1712] بیماریهای عفونی و گرمسیری* | تخصص 10 680000
[2031] بيماري هاي عفوني و گرمسيري | فوق تخصص 10 680000
[20315] عفوني بالغين | فوق تخصص 10 680000
[1422] اقتصاد بهداشت | کارشناسی ارشد 3 460000
[1947] اقتصاد سلامت | دکترا 3 680000
[1139] بهداشت عمومي | کارشناسی 7 460000
[1413] آموزش بهداشت | کارشناسی ارشد 7 460000
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 7 460000
[1611] علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای 7 680000
[1131] علوم آزمایشگاهی | کارشناسی 7 460000
[14131] علوم آزمایشگاهی | کارشناسی ارشد 7 460000
[1141] مهندسي پزشكي (بيوالكتريك) | کارشناسی 7 460000
[1123] مهندسي پزشكي باليني | کارشناسی 7 460000
[1476] مهندسي بيمارستان | کارشناسی ارشد 7 460000
[1443] مهندسي پزشكي | کارشناسی ارشد 7 460000
[1444] ویروس شناسی | کارشناسی ارشد 5 460000
[1933] ویروس شناسی | دکترا 5 680000
[1484] باکتری شناسی | کارشناسی ارشد 5 460000
[1438] ميكروب شناسي | کارشناسی ارشد 5 460000
[1115] مامایی* | کارشناسی 5 460000
[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد 5 460000
[1120] مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی 5 460000
[1957] سياست گذاري سلامت | دکترا 5 680000
[1926] مديريت خدمات بهداشتي درماني | دکترا 5 680000
[1441] مديريت خدمات بهداشتي درماني | کارشناسی ارشد 5 460000
[1482] مديريت سلامت، ايمني و محيط زيست | کارشناسی ارشد 5 460000