آخرین اخبار : 

 

اعضاء كمیته اجرایی

اعضاء كمیته اجرایی به ترتیب حروف الفبا:

  • آقای مهندس مهرداد اسمعیلی مدیر روابط بین الملل کنگره
  • آقای دکتر سید احمد احمدی تیمورلویی ، مشاور ریاست و مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • آقاي مهندس محمد طهماسبي دبیر اجرایی کنگره و دبیر انجمن کنترل عفونت
  • آقای طباطبایی معاون مشارکتهای مردمی مجمع خیرین سلامت کشور
  • خانم مهندس مرضیه طباطبایی معاون مدیریت اجرایی و ریاست دبیرخانه کنگره
  • آقای کاشی مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی مجمع خیرین سلامت کشور
  • آقای فریدون محمودی مشاور ریاست و مدیر حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • آقای مهندس محمد جواد مجلل طباطبایی مدیریت اجرایی کنگره
  • آقای مهندس معین رئیس دفتر فني و نظارت بر طرح هاي عمراني دانشگاه علوم پزشكي ايران