آخرین اخبار : 

 

اعضاء كمیته اجرایی

اعضاء كمیته اجرایی به ترتیب حروف الفبا:

  • آقای مهندس مهرداد اسمعیلی مدیر روابط بین الملل کنگره
  • آقای دکتر حمید رضا پازکی طرودی رئیس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • آقای مهندس حاجی میر اسماعیل رئیس دفتر فني و نظارت بر طرح هاي عمراني دانشگاه علوم پزشكي ايران
  • آقای محمد طاهری جبلی مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی مجمع خیرین سلامت کشور
  • آقاي مهندس محمد طهماسبي دبیر اجرایی کنگره و دبیر انجمن کنترل عفونت
  • آقای فریدون محمودی مدیر دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • آقای مهندس محمد جواد مجلل طباطبایی مدیریت اجرایی کنگره
  • آقای محمدرضا نوروزشاد مدیر امور مشارکتهای مردمی مجمع خیرین سلامت کشور
  • آقای مهندس محمد هاشمی رئیس روابط عمومی و سخنگوی سازمان غذا و دار,
  • خانم مهندس مرضیه مجلل طباطبایی معاون امور اجرائی ستاد اجرائی کنگره