آخرین اخبار : 

 

توضیحات و راهنمای ارسال مقاله

راهنمای نگارش و ارسال مقالات :

تمام مراحل دريافت، ثبت، داوري و پيگيري آخرين وضعيت مقالات ارسالي از طريق پايگاه كنگره انجام مي شود. لذا در به خاطر سپاري نام كاربري و رمز عبور دقت كافي به عمل آيد.پيش از ارسال مقاله، لازم است به عنوان يك كاربر در پايگاه كنگره ثبت نام صورت پذيرد.لازم است با نام كاربري و كلمه عبور به پايگاه وارد شده و از طريق گزينه ارسال مقاله تمام مراحل ارسال طي شود.خلاصه مقالات محدودیت کلمات نداشته و هرچه کاملتر باشد بهتراست.تاكيد مي شود خلاصه مقالات شامل مقدمه و هدف، روش پژوهش، نتايج و بحث باشد و از به كار بردن جملاتي مانند نتايج در كنگره ارائه خواهد شد خودداري گردد.درج خلاصه مقالات به زبان فارسي الزامي و به زبان انگلیسی اختیاری است.از ارسال مقالاتي كه قبلاً به هر دوشكل ارائه و منتشر شده خودداري شود.پس از ثبت مقاله مراحل ارسال آن هنوز به پايان نرسيده است. لذا با مراجعه به صفحه شخصي خود بر روي گزينه.(لطفا بعد از بررسي نهايي مقاله، براي تاييد اين مقاله و آغاز مراحل بررسي آن اينجا كليك كنيد)كليك نماييد تا مراحل داوري بر روي آن صورت پذيرد.پس از داوري مقالات، در صورت پذيرش  نحوه ارائه ( شفاهي يا پوستر) از طريق پست الكترونيك .مسئوليت مطالب از نظر علمي بر عهده نگارنده (گان) مقاله است

آخرين مهلت ارسال (چکیده) مقالات :   5/10/1398